ORĘDZIE OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA NA ŚWIATOWY DZIEŃ MISYJNY 19 PAŹDZIERNIKA 2014

Drodzy Bracia i Siostry! Dziś jeszcze bardzo dużo ludzi na świecie nie zna Jezusa Chrystusa. Dlatego misja „ad gentes” pozostaje sprawą bardzo pilną. Do uczestniczenia    Czytaj dalej


Jan Paweł II – świętymi bądźcie

List Episkopatu Polski zapowiadający XIV Dzień Papieski (12 października 2014 r.) Umiłowani w Chrystusie Panu Bracia i Siostry! Pismo św. często przywołuje obraz winnicy. Liturgia    Czytaj dalej


Orędzie Ojca Świętego Franciszka na 48. Dzień Środków Społecznego Przekazu

„Przekaz w służbie autentycznej kultury spotkania”. Drodzy Bracia i Siostry! Żyjemy dziś w świecie, który staje się coraz «mniejszy» i gdzie, w związku z tym,    Czytaj dalej


WYCHOWYWAĆ DO PRAWDY

List Pasterski Episkopatu Polski z okazji IV Tygodnia Wychowania 14-20 września 2014 roku Umiłowani w Chrystusie Panu, Siostry i Bracia, Drodzy Rodzice, Nauczyciele i Wychowawcy,    Czytaj dalej


Z katechezy św. Jana Marii Vianneya, kapłana

Błogosławiona powinność człowieka: modlić się i miłować Pamiętajcie, dzieci moje: skarb chrześcijanina jest w niebie, nie na ziemi. Dlatego gdzie jest wasz skarb, tam też    Czytaj dalej