Zarząd Oddziału KSM w Kalinowie

Ks. Asystent: ks. Albert Interewicz

Prezes: Przemysław Klicz

Z-ca Prezesa: Piotr Kolenkiewicz

Skarbnik: Przemysław Sipowicz

Sekretarz: Katarzyna Andruszkiewicz

Z-ca Sekretarza: Anna Klicz